readme.txt Driver File Contents (MC61DL.EXE)

Opmerkingen printerstuurprogramma magicolor 6100 DeskLaser

Inhoud

Opmerkingen over setup
--Selectie INF-bestanden met de wizard Printer toevoegen
--'Plug-en-play'-installatie onder Windows 95B
--Plug-en-play annuleren onder Windows 95
--Prestaties afdrukken via parallelle poort optimaliseren
--Geheugen NT-werkstations en grote mediaformaten
--Installatie Windows 2000-netwerkserver
--Resolutie monitor instellen
--Windows 95-poortnaam
--Na installatie van het stuurprogramma

Opmerkingen over applicatie
--Afdrukopdrachten sorteren
--Watermerken in kleur afdrukken
--Stippellijnen in documenten van Microsoft Word 2000
--Microsoft Word 2000: boekjes afdrukken met Microsoft Word
--Afdrukken vanuit Adobe Acrobat Reader
--Adobe Acrobat Reader en Windows 2000
--Afdrukken vanuit CorelDraw
--Kleuropties instellen in het dialoogvenster Picture Publisher.
--Instellingen afdrukkwaliteit onder Microsoft Excel
--Watermerken worden niet afgedrukt -- Installatie Japans stuurprogramma


Opmerkingen over kleur
--Kleuraanpassing

Overige opmerkingen
--Het printerstuurprogramma verwijderen

=======================================================================================

SELECTIE INF-BESTANDEN MET DE WIZARD PRINTER TOEVOEGEN

Gedurende installatie van het printerstuurprogramma met de wizard Printer toevoegen van Windows selecteert u Diskette... als er naar de fabrikant en het printermodel wordt gevraagd. In het venster Installeren vanaf diskette klikt u op Bladeren en selecteert u een van de volgende bestanden: 

--Windows 95/98/2000: [cd-romstation]/Driver/w9x_w2k.inf
     
--Windows NT 4.0: [cd-romstation]/Driver/WinNT4/MC_WNT4.inf

================================================================================

'PLUG-EN-PLAY'-INSTALLATIE ONDER WINDOWS 95B

Gedurende installatie van het printerstuurprogramma met plug-en-play onder Windows 95B is het mogelijk dat u herhaaldelijk het pad naar de bestanden voor het printerstuurprogramma moet invoeren ([cd-romstation]:\Driver).
  
================================================================================

PLUG-EN-PLAY ANNULEREN ONDER WINDOWS 95

Als u de 'plug-en-play'-installatie van het printerstuurprogramma annuleert en vervolgens het printerstuurprogramma met de wizard Printer toevoegen installeert, kunnen er tijdens het afdrukken van testpagina's of het verzenden van afdrukopdrachten via LPT1 fouten van de poort LPT1 optreden. U voorkomt dit door de PC opnieuw op te starten nadat de installatie van het stuurprogramma is voltooid.

================================================================================

PRESTATIES AFDRUKKEN VIA PARALLELLE POORT OPTIMALISEREN

Deze informatie is alleen van toepassing op PC's met Windows 95/98. Op PC's met Windows 2000/NT 4.0 wordt de parallelle poort door het printerstuurprogramma beheerd.

De parallelle poort van PC's is voor meerdere communicatiemodussen en protocollen ontworpen. Door deze modus wordt bepaald hoe de PC met de printer communiceert. Twee van deze modussen zijn:

SPP (standaard parallelle poort): de standaardmodus op de meeste PC's (soms aangegeven als compatibel, normaal of alleen-uitvoer);
ECP (extended capabilities port).

De communicatiesnelheid van SPP over de parallelle poort varieert per PC. De huidige instellingen van uw PC voldoen waarschijnlijk voor de normale afdrukbehoeften. Als de prestaties van de parallelle poort echter onvoldoende zijn (voor bijvoorbeeld grote, ingewikkelde afdrukopdrachten), moet u de communicatiemodus van de parallelle poort wijzigen in de ECP-modus.

Voorzichtig: gebruik van het verkeerde type parallelle kabel kan ook tot slechte prestaties leiden. Verzeker u ervan dat u een bidirectionele parallelle Centronics IEEE 1284-kabel gebruikt.

Instructies voor instellen ECP
De modus van de parallelle poort stelt u voor Windows 95/98-systemen in via de BIOS van de computer. De BIOS is verantwoordelijk voor het beheer van een groot aantal hardware-instellingen van de PC. 

Hoe u de BIOS-instellingen opent en wijzigt, verschilt per PC-leverancier (en soms per model). Over het algemeen zijn de twee gebruikelijkste methoden voor het openen van de BIOS het indrukken van bepaalde toets(en) op het toetsenbord tijdens het opstarten van de PC
-of-
het uitvoeren van een setupprogramma dat door de leverancier wordt geleverd. 
Raadpleeg de handleiding van de PC voor specifieke instructies voor het openen van de BIOS en het wijzigen van de modus van de parallelle poort.

=======================================================================================

GEHEUGEN NT-WERKSTATIONS EN GROTE MEDIAFORMATEN

Onvolledige afdrukken kunnen optreden als u 1200x600 dpi dubbelzijdig op grotere mediaformaten (B4-JIS, Legal, A3, Ledger en 13x19") afdrukt vanaf een NT-werkstation met 32 Mb RAM. U lost het probleem op door het geheugen van het werkstation uit te breiden tot ten minste 64 Mb RAM. 


=======================================================================================

INSTALLATIE WINDOWS 2000-NETWERKSERVER

Het printerstuurprogramma wordt vanaf Windows 2000-servers niet goed op NT-werkstations geïnstalleerd. Installeer het printerstuurprogramma op elk NT-werkstation apart met de cd-rom 'Utilities and Documentation'.

=======================================================================================

RESOLUTIE MONITOR INSTELLEN
Het printerstuurprogramma wordt niet volledig weergegeven als de resolutie van de monitor op 640x480 pixels is ingesteld. Vergroot voor het volledig weergeven van het programmavenster de resolutie van de monitor tot 600x800 of hoger. Raadpleeg de online Help van het besturingssysteem voor informatie over het wijzigen van de resolutie van de monitor.

=======================================================================================

WINDOWS 95-POORTNAAM

Het toevoegen van een dubbele punt (:) als laatste teken van de poortnaam kan de afdrukprestaties verbeteren (wijzig bijvoorbeeld "mijnprinter" in "mijnprinter:").

================================================================================

NA INSTALLATIE VAN HET STUURPROGRAMMA

Voor het goed laden van de nieuwe software start u de PC opnieuw op nadat u het printerstuurprogramma voor de magicolor 6100 DeskLaser hebt geïnstalleerd.

================================================================================

AFDRUKOPDRACHTEN SORTEREN

Voor het gesorteerd uitvoeren van afdrukopdrachten van meerdere pagina's schakelt u het sorteren in de toepassing uit en in het printerstuurprogramma in. Hiermee minimaliseert u de grootte van het spoolbestand, waardoor het afdrukken sneller verloopt.

================================================================================

WATERMERKEN IN KLEUR AFDRUKKEN

Watermerken in kleur worden op pagina's zonder kleuren monochroom afgedrukt. 

=======================================================================================

STIPPELLIJNEN WORDEN NIET AFGEDRUKT

Als stippellijnen ontbreken in documenten van Microsoft Word 2000 die worden afgedrukt vanaf PC's met Windows 2000/NT 4.0, past u een van de volgende methoden toe:

--Stel de lijndikte in op 0,5 pt of groter;

--Selecteer het tabblad Image van het printerstuurprogramma en stel de afdrukresolutie in op 600x600 dpi. De lijn kan dun zijn, maar moet leesbaar zijn.

--Wijzig de stippellijn in een gesloten lijn.

=======================================================================================

MICROSOFT WORD 2000:

BOEKJES AFDRUKKEN MET MICROSOFT WORD

Het afdrukken van boekjes vanuit Microsoft Word kan tot een ongewenst resultaat leiden. Selecteer het afdrukken van boekjes alleen in het printerstuurprogramma en niet in Word.

================================================================================

AFDRUKKEN VANUIT ADOBE ACROBAT READER

Als u afdrukt naar de magicolor 6100 DeskLaser, kunnen weergaveprogramma's van Adobe Acrobat zeer grote spoolbestanden genereren. De PC moet voor het verwerken van deze grote bestanden voldoende vrije ruimte op de vaste schijf hebben. Probeer een of meer van de volgende stappen als u problemen ervaart bij het afdrukken vanuit een Acrobat-weergaveprogramma:
--Verzeker u ervan dat u het printerstuurprogramma voor de magicolor 6100 DeskLaser gebruikt;
--Verlaag de afdrukresolutie tot 600x600 dpi;
--Selecteer in het afdrukvenster 'Print As Image';
--Druk minder pagina's tegelijk af;
--Schakel in het afdrukvenster 'Fit To Page' uit.

=======================================================================================

ADOBE ACROBAT READER EN WINDOWS 2000

Op PC's met Windows 2000 kunnen zich afdrukproblemen voordoen met vroege versies van Adobe Acrobat Reader 4. U voorkomt dit door Acrobat Reader versie 4.05b of later te gebruiken. Dit programma kunt u downloaden vanaf de website van Adobe (http//www.adobe.com).

================================================================================

AFDRUKKEN VANUIT CORELDRAW

Als u vanuit CorelDraw (versie 9) afdrukt, kunnen grote spoolbestanden worden gegenereerd. De PC moet voor het verwerken van deze grote bestanden voldoende vrije ruimte op de vaste schijf hebben. Probeer een of meer van de volgende stappen als u problemen ervaart bij het afdrukken vanuit CorelDraw:
--Verzeker u ervan dat u het printerstuurprogramma voor de magicolor 6100 DeskLaser gebruikt.
--Verlaag de afdrukresolutie tot 600x600 dpi;
--Selecteer in het afdrukvenster 'Rasterize Entire Page'.

EXTRA TIP: Als het afdrukken vanuit CorelDraw niet het gewenste resultaat geeft, wijzigt u de instelling "Send Beziers and Paths to the driver" als volgt: Klik op Global/Printing/Driver Compatibility in het menu Tools/Options, selecteer het stuurprogramma voor de magicolor 6100 en wijzig de optie "Send Beziers and Paths to driver".

=======================================================================================

KLEUROPTIES INSTELLEN IN HET DIALOOGVENSTER PICTURE PUBLISHER.

Nadat u het printerstuurprogramma voor de magicolor 6100 DeskLaser hebt geïnstalleerd, kan het dialoogvenster Picture Publisher standaard op grijs zijn ingesteld. Wijzig de instelling in kleur (deze wordt hierna behouden).

================================================================================

INSTELLINGEN AFDRUKKWALITEIT ONDER MICROSOFT EXCEL

Bestanden van Microsoft Excel die zijn opgeslagen met een afdrukkwaliteit met een afdrukresolutie die niet door de printer wordt ondersteund, kunnen afdrukproblemen of kleurverlies geven. Voor goed afdrukken selecteert u Bestand->Pagina-instelling. In het dialoogvenster Pagina-instelling stelt u de afdrukkwaliteit in op 600 dpi. Klik op OK en sla het bestand op. Het bestand wordt goed afgedrukt met de opgeslagen afdrukkwaliteit.

================================================================================

WATERMERKEN WORDEN NIET AFGEDRUKT -- INSTALLATIE JAPANS STUURPROGRAMMA

Als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd met als taal Japans, moet u voor een goede afdruk voor alle watermerktekst een Japans lettertype gebruiken (het watermerk wordt anders niet afgedrukt).

================================================================================

KLEURAANPASSING

De magicolor 6100 DeskLaser kan met ICM-kleuraanpassingstechnieken de uitvoer van sRGB-apparaten simuleren. Als u deze techniek toepast, worden objecten in documenten aangegeven als bitmapobject, tekstobject of grafisch object. Kleuraanpassing is primair van toepassing op bitmapobjecten en heeft weinig of geen effect op tekstobjecten en grafische objecten.

Van Stuurprogramma Gebruiken
Als op het tabblad Image 'Van stuurprogramma gebruiken' is geselecteerd, worden bitmapobjecten
aangepast met een van de twee ICM-profielen voor de printer. Grafische objecten worden 
in oorspronkelijke kleuren afgedrukt, maar met een kleuraanpassing om de paarse tint
van blauwe objecten te verminderen. Als blauwe afbeeldingen er paars uitzien, activeert
u de blauwbijstelling door 'Van stuurprogramma gebruiken' te selecteren. 

De ICM-profielbestanden (dl61006.icm voor 600x600 dpi en dl610012.icm voor 1200x600 dpi)
worden tijdens de installatie van het printerstuurprogramma in de directory
Windows\System\Color geplaatst. Als deze bestanden worden herbenoemd, gewijzigd of
verwijderd, drukt de printer niet met oorspronkelijke kleuren af (alsof kleuraanpassing 
is uitgeschakeld). 

=======================================================================================

HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VERWIJDEREN

Als u de bestanden van het printerstuurprogramma van de PC moet verwijderen, gebruikt
u de juiste van de hieronder beschreven methoden. 

Als u het printerstuurprogramma hebt geladen met de installatietoepassing van de cd-rom
'Utilities and Documentation', verwijdert u met de volgende stappen het printerstuurprogramma van de PC:
1) Ga in het Startmenu naar Programma's en selecteer MINOLTA-QMS PRINTER UTILITIES.
2) Selecteer Uninstall.
3) Selecteer magicolor 6100 DeskLaser in de lijst.
4) Selecteer Uninstall.
5) Volg de aanwijzingen op het beeldscherm voor het verwijderen van het printerstuurprogramma.

Als u het printerstuurprogramma met de wizard Printer toevoegen van Windows hebt geïnstalleerd, verwijdert u met de volgende stappen het printerstuurprogramma van de PC:
1) Ga in het Startmenu naar Instellingen en selecteer Configuratiescherm. 
2) Dubbelklik op Software.
3) Selecteer magicolor 6100 DeskLaser in de lijst.
4) Selecteer Toevoegen/Verwijderen. 
5) Volg de aanwijzingen op het beeldscherm voor het verwijderen van het printerstuurprogramma.

=======================================================================================

Copyright © 2001 van MINOLTA-QMS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
P/N 1810107-001A
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.76