readme.txt Driver File Contents (MC61DL.EXE)

Bemærkninger til magicolor 6100 DeskLaser printerdriver

Indhold

Installationshenvisninger
--Valg af INF-fil med guiden printerinstallation
--Windows 95B Plug and Play installation
--Afbrydelse af Plug and Play ved brug af Windows 95
--Optimering af printerydelsen via et parallelt interface
--Memory i NT Workstation og store papirformater
--Installation via Windows 2000 Network-server
--Indstilling af monitoropløsningen
--Windows 95 navn på port
--Efter driverinstallationen 
--Sortering af printjobs


Anvendelseshenvisninger
--Printe med farvevandmærke
--Stiplede linier i Microsoft Word 2000 dokumenter
--Microsoft Word 2000: Printning i booklet-format ved brug af Microsoft Word
--Printe fra Adobe Acrobat Reader
--Adobe Acrobat Reader og Windows 2000
--Printe fra CorelDraw
--Indstilling af farveindstillinger i dialogboksen printe Picture Publisher
--Indstilling af printkvalitet under Microsoft Excel 
--Ingen printning af vandmærker-japansk driverinstallation


Farvehenvisninger
--Farveoverensstemmelse

Andre henvisninger
--Deinstallering af printerdriveren

=======================================================================================

VALG AF INF-FIL MED GUIDEN PRINTERINSTALLATION

I løbet af installationen af printerdriveren ved brug af guiden printerinstallation, skal man vælge diskette, hvis man bliver spurgt om fabrikant og printermodel. Først vælges søge under punktet installer fra diskette, derefter vælges en af nedenstående filer: 

--Windows 95/98/2000: [CD-ROM-drev]/Driver/w9x_w2k.inf 
   
--Windows NT 4.0: [CD-ROM-drev]/Driver/WinNT4/MC_WNT4.inf 

================================================================================


WINDOWS 95B PLUG AND PLAY INSTALLATION

I løbet af installationen af printerdriveren ved brug af Plug and Play på en PC med Windows 95B kan det ske, at man flere gange skal vælge stien til printerdriverens supportfiler ([CD-ROM-drev]:\Driver).
 
================================================================================

AFBRYDELSE AF PLUG AND PLAY VED BRUG AF WINDOWS 95

Hvis Plug and Play installationen af printerdriveren bliver afbrudt, opstår der en fejl ved LPT1-porten, når der printes en testside eller bliver sendt et printjob til LPT1, hvis der derefter bliver gennemført en installation af printerdriveren med guiden printerinstallation. For at undgå dette, skal man genstarte computeren efter at printerinstallationen er færdig.

================================================================================

OPTIMERING AF PRINTERYDELSEN VIA PARALLELT INTERFACE

Disse oplysninger gælder udelukkende for Pc'er med Windows 95/98. På Pc'er med Windows 
2000/NT 4.0, bliver det parallelle interface styret af printerdriverens software.

Det parallelle interface på Deres PC er udviklet til at kunne arbejde i flere forskellige 
kommunikationsmodusser eller protokoller. Disse modusser styrer, hvorledes Pc'en 
kommunikerer med Deres printer. To af disse er 

SPP-standard parallel port - dette er standardmodussen på de fleste pc'er (for tid til 
anden også betegnet som kompatibilitets-, normal- eller udgangsmodus) 
ECP-extended capabilities port 

Hastigheden, hvormed SPP kommunikerer via det parallelle interface, er forskellig fra PC 
fra PC. Normalt opfylder de aktuelle indstillinger på Deres PC de typiske printkrav. 
Hvis ydelsen via det parallelle interface dog er utilstrækkelig (f.eks. ved større, 
komplicerede printjobs), skal De ændre det parallelle interfaces kommunikationsmodus til 
ECP-modus.

Opmærksom: Hvis man anvender et forkert parallelt kabel, kan dette medføre en reduceret 
ydelse. Vær sikker på, at De anvender et parallelt, bidirektionalt Centronics IEEE 1284 kabel.

Anvisninger til ECP-indstilling
De kan konfigurere det parallelle interface via Deres computers BIOS (Basic Input/Output 
System). BIOS er ansvarlig for styringen af de mange hardwareindstillinger på Deres PC. 

Enhver PC-sælger (og i nogle tilfælde for hver model) kan komme ind i BIOS for at ændre 
dens indstillinger. Normalt er der to metoder: Enten skal De trykke en bestemt taste eller 
tastekombination, efter at PC´en er blevet tændt, for at komme ind i BIOS, eller De opkalder 
et installationsprogram, der er leveret med af producenten.
I Deres PC-manual finder De yderligere oplysninger om, hvorledes man kommer ind i BIOS og 
ændrer det parallelle interface.

=======================================================================================

MEMORY I NT WORKSTATION MEMORY OG STORE PAPIRFORMATER

Det kan ske, at udprintningen ikke er fuldstændig, hvis De arbejder med en NT Workstation 
med 32 MB RAM i 1200x600 dpi og ønsker at printe på begge sider af store papirformater 
(B4-JIS, Legal, A3, Ledger, and 13x19"). Via en forhøjelse af memory til 64 MB RAM på 
Deres Workstation er dette problem løst. 


=======================================================================================

INSTALLATION VIA WINDOWS 2000 NETWORK SERVER

Printerdriveren kan ikke installeres på en NT-Workstation via en Windows 2000 server. 
Anvend funktions- og dokumentations-CD´en for at installere en printerdriver på hver 
NT-Workstation.

=======================================================================================

INDSTILLING AF MONITOROPLØSNINGEN
Printerdriverens program bliver ikke vist komplet, hvis monitoropløsningen er indstillet 
til 640x480 pixel. Forhøj Deres monitoropløsning til 600x800 pixel eller mere, for at 
kunne se hele programvinduet. Se online-hjælpen i Deres operativ system angående oplysninger 
om, hvorledes De kan ændre Deres monitoropløsning.

=======================================================================================

WINDOWS 95 NAVN PÅ PORT

Indtast et kolon (:) som det sidtst tegn på portens navn, eftersom det sidste tegn kan forbedre printerens ydelse (f.eks., ændre "minprinter" til "minprinter:").

================================================================================

EFTER DRIVERINSTALLATIONEN

Når man har installeret magicolor 6100 DeskLaser printerdriveren, skal man genstarte PC´en, så den nye software kan blive ladet rigtigt. 

================================================================================

SORTERING AF PRINTJOBS

For at kunne gennemføre et printjob, der skal printes ud i flere kopier. skal man deaktivere sorteringsfunktionen i det pågældende program og vælge sorteringsfunktionen fra printerdriveren. Dette reducerer spool-filens (printkøens) størrelse, så man kan printe hurtigere.

================================================================================

PRINTE MED FARVEVANDMÆRKE

Farvevandmærke bliver printet på en side, der ikke indeholder nogle farver. 

=======================================================================================

IKKE PRINTE STIBLEDE LINIER

Hvis De udprinter stiplede linier i et Microsoft Word 2000 dokument på en PC med Windows 
2000/NT4.0 og de stiplede linier ikke bliver vist, skal De gå frem på en af de tre 
nedenstående måder:

--Indstil linietykkelsen på 0.5 pts. eller større.

--Vælg rammen grafik i printerdriveren, indstil printeropløsningen på 600x600 dpi-linien 
kan være for tynd, men bør forblive synlig.

--Ændr den stiplede linie til en optrukken linie.

=======================================================================================

MICROSOFT WORD 2000:

PRINTNING I BOOKLET-FORMAT VED BRUG AF MICROSOFT WORD

Valg af print i booklet-foramt under Microsoft Word kan medføre et dårlig resultat. Vælg udelukkende printe i booklet-format under printerdriveren, ikke under Word.

================================================================================

PRINTE FRA ADOBE ACROBAT READER

Når De sender en printordre til Magicolor 6100 DeskLaser printeren, kan Adobe Acrobat 
viewers danne meget store printkøfiler. Hvis De har problemer ved udprintningen fra 
Acrobat viewer, skal De gennemføre en af de nedenstående foranstaltninger: 
--Vær sikker på, at De anvender Magicolor 6100 DeskLaser printerdriveren
--Reducer printopløsningen til 600x600 dpi
--Vælg printe som grafik i print-dialokboksen
--Send færre sider pr. printordre  
--Deaktiver tilpasse til side i print-dialogboksen

=======================================================================================

ADOBE ACROBAT READER OG WINDOWS 2000

PC´er, der har Windows 2000, kan have printproblemer med tidligere versioner af Adobe Acrobat Reader 4. For at undgå disse problemer, skal man anvende Acrobat Reader version 4.05b eller nyere, kan hentes fra Adobe's website (http//www.adobe.com).

================================================================================

PRINTE FRA CORELDRAW

Når De printer fra CorelDraw (version 9), kan der opstå store printkøfiler. Deres PC skal 
have tilstrækkelig plads på harddisken for at kunne behandle disse store filer. Hvis De 
oplever problemer ved udprintning fra CorelDraw, skal De gennemføre en af de nedenstående 
foranstaltninger: 
--Vær sikker på, at De anvender Magicolor 6100 DeskLaser printerdriveren
--Reducer printopløsningen til 600x600 dpi
--Aktiver anvend raster på hele siden i print-dialogboksen

EKSTRA TIP: Hvis udskriften fra CorelDraw ikke er ordentlig, skal man ændre indstillingerne under "Sende bezier-kurve og stier til driver" på følgende måde: I menuen Værktøj/Indstillinger klikkes på Global/Printe/Driver kompatabilitet, vælg derefter magicolor 6100 driveren, og aktiver indstillingen "Sende bezier-kurve og stier til driver."

=======================================================================================

INDSTILLING AF FARVEINDSTILLINGER I DIALOGBOKSEN PRINTE PICTURE PUBLISHER

Når man har installeret magicolor 6100 DeskLaser printerdriveren, kan dialogboksen printe Picture Publisher få en grå farve som standardfarve. Ændre print-dialogboksens indstilling til farve (denne indstilling bibeholdes).

================================================================================
INDSTILLINGER AF PRINTKVALITET UNDER MICROSOFT EXCEL

Microsoft Excel filer, der er gemt med printkvalitet indstillet til en printopløsning, der ikke bliver støttet af printeren, kan forårsage printproblemer eller farveetab. For at kunne printe ud på en ordentlig måde, skal man vælge Fil->Sideopsætning. I dialogboksen med sideopsætning, indstilles printkvaliteten på 600 dpi, klik derefter på OK og gem filen. Filen bliver nu printet rigtigt ud med de gemte indstillinger af printkvaliteten.

================================================================================

INGEN PRINTNING AF VANDMÆRKER--JAPANSK DRIVERINSTALLATION

Hvis printerdriveren er installeret med japansk som sprogvalg, skal samtlige tekster med vandmærker printes med en japansk font for at kunne udprintes ordentligt (ellers bliver vandmærkerne ikke printet).

================================================================================

FARVEOVERENSSTEMMELSE

Magicolor 6100 DeskLaser kan simulere en sRGB-udgang via anvendelse af ICM 
farveoverensstemmelsesteknik. Når man anvender denne teknik, bliver objekter i et 
dokument identificeret som bitmap-, tekst-, eller grafikobjekter. Farveoverensstemmelsen 
bliver hovedsageligt anvendt til bitmapobjekter og har blot en lille indflydelse på tekst- 
eller grafikobjekter.

Anvendelse af driverens farveoverensstemmelse

Hvis der er valgt Anvend drivers overensstemmelse fra rammen grafik, bliver bitmapobjekterne 
tilpasset dem, der er dannet af printeren. Dette gøres ved brug af en af de to ICM-profiler. 
Grafikobjekter tilpasses ved anvendelse af naturlige farver, indeholder dog en 
farvekorrektur for at reducere purpurnuancen i blå objekter. Hvis blå grafikker synes 
purpur, skal De vælge driverens farveoverensstemmelse for at korrigere den blå nuance.

ICM-profilfiler (dl61006.icm til 600x600 dpi, og dl610012.icm til 1200x600 dpi) befinder 
sig i mappen "Windows\System\Color", når printerdriveren er installeret. Hvis disse filer 
bliver omdøbt, ændret eller slettet, anvender printeren naturlige farver ved udprintning 
(som hvis farveoverensstemmelsen er deaktiveret) 

=======================================================================================

DEINSTALLERING AF PRINTERDRIVEREN

Hvis De ønsker at slette printerdriveren fra Deres PC, skal De anvende den dertil passende 
deinstalleringsmetode, der nævnes nedenfor:

Hvis De har anvendt installationsrutinen på funktions- og dokumentations-CD´en for at lade 
Deres printerdriver, skal De gå frem på følgende måde for at deinstallere printerdriveren 
på Deres PC.
1) Vælg MINOLTA-QMS PRINTERPROGRAMMER under programmer i startmenuen.
2) Vælg deinstallere.
3) Vælg Magicolor 6100 DeskLaser fra listen.
4) Vælg deinstallere.
5) Følg anvisningerne på monitoren for at afslutte deinstalleringen af printerdriveren.

Hvis De har brugt assistenten til printerinstallationen under Windows for at installere 
printerdriveren, skal De gå frem på følgende måde for at slette printerdriveren fra Deres 
PC:
1) Vælg indstillinger i startmenuen og derefter systemstyring.
2) Dobbeltklik på tilføj/fjern programmer.
3) Vælg Magicolor 6100 DeskLaser fra listen.
4) Vælg tilføj/fjern. 
5) Følg anvisningerne på monitoren for at afslutte deinstalleringen af printerdriveren.

=======================================================================================

Copyright © 2001 af MINOLTA-QMS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes
P/N 1810107-001A 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.83