readme.txt Driver File Contents (mp240sosmwin110us.exe)

____________________________________________________________

            Instruktioner för 
             onlinehandbok
____________________________________________________________

Denna onlinehandbok är en bruksanvisning i XHTML-format. 
Du kan installera handboken i datorn och visa den på datorns 
bildskärm. 
Handboken innehåller instruktioner om hur du använder 
drivrutinen och tillämpningsprogrammet.

När du har installerat handboken i datorn, dubbelklickar du på 
handbokens ikon på skrivbordet för att öppna handboken.

 Obs!  
 - Om du använder ett språk som inte stöds av den här CD:n
  installeras den engelska versionen av onlinehandboken.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.53