readme.txt Driver File Contents (mp240sosmwin110us.exe)

________________________________________________________________

           Elektronisk manual
             Instruksjoner
________________________________________________________________

Denne elektroniske manualen er en instruksjonshåndbok i 
XHTML-format. Du kan installere manualen på datamaskinen 
og vise den på skjermen.
Denne manualen inneholder instruksjoner om hvordan du
bruker driveren og programvaren.

Når du har installert manualen på datamaskinen, 
dobbeltklikker du på ikonet på skrivebordet for
å vise den på skjermen.

 Merk:
 - Hvis du bruker et språk som ikke støttes av denne CD-en, 
  vil den engelskspråklige versjonen av den elektroniske
  manualen bli installert.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.53