readme.txt Driver File Contents (mp240sosmwin110us.exe)

____________________________________________________________ 
           
           Pøíruèka online
             Pokyny
____________________________________________________________

Tato pøíruèka online je nápovìda ve formátu XHTML.
Tuto pøíruèku lze nainstalovat do poèítaèe a prohlížet
na obrazovce poèítaèe.
Tato pøíruèka obsahuje informace o používání
ovladaèe tiskárny a aplikaèního softwaru.

Po nainstalování pøíruèky do poèítaèe zobrazíte pøíruèku
poklepáním na ikonu pøíruèky na ploše.

 Poznámka:
 - Pokud používáte jazyk, který tento disk CD nepodporuje,
  nainstaluje se anglická pøíruèka online.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.51