message.txt Driver File Contents (mp240sosmwin110us.exe)

[dialog1]
title=Volba jazyka návodu
label1=Volba jazyka
label2=OK
label3=ZRUŠIT

[dialog2]
title=Volba návodu
label1=Volba používaného OS
label2=Volba návodu
label3=OK
label4=ZRUŠIT

[dialog3]
title=Volba návodu
label1=Volba návodu
label2=OK
label3=ZRUŠIT

#Translation not necessary
[dialog4]
title=Manual Section B
label1=Manual Selection A
label2=OK
label3=CANCEL

#Translation not necessary
[dialog5]
title=Manual Section
label1=Selection of OS Being Used
label2=OK
label3=CANCEL

[dialog10]
title=Instalace pøíruèky
label1=\n\n    Probíhá instalace pøíruèky.\n\n       Èekejte prosím...

[message]
msg1=Aplikace Microsoft Internet Explorer podporovaná pøíruèkou nebyla nalezena. Chcete-li nainstalovat pøíruèku, musíte nainstalovat aplikaci Microsoft Internet Explorer verze 6.0 nebo novìjší.
msg2=Pøíruèka je otevøená. Zavøete pøíruèku a opakujte akci.
msg3=Chcete instalovat návod do poèítaèe, pro pozdìjší použití bez CDROM?
msg4=Prohlížeè se nespustil.
msg5=Zvolte adresáø pro instalaci.
msg6=Instalace bude zrušena.
msg7=Vyskytla se chyba, instalace bude zrušena.
msg8=Pro instalaci není dostatek místa na pevném disku. Musíte mít %dMB volného místa. Zkontrolujte volné místo a zkuste znovu.
msg9=Návod je již nainstalován. Otevøít stávající návod?
msg10=Chyba pøi instalaci.
msg11=Otevøít nainstalovaný návod?
msg12=Nový návod je již nainstalován.
msg13=Navod nelze otevøít vícenásobnì.
msg14=Zvolte instalaèní adresáø.
msg15=Kopírování %s.
msg16=Instalace byla zrušena, èi neprobìhla korektnì.
msg17=Odinstalovat
msg18=Instalace manuálu byla dokonèena.
msg19=Opravdu chcete odstranit celou pøíruèku?
msg20=Probíhá odinstalace...
msg21=Pøíruèka je otevøená. Zavøete pøíruèku a opakujte akci.

#Translation not necessary
[system]
alt1=An invalid section name was specified for StartHtm.ini. Correct the setting. (Err:1)
alt2=An invalid keyword name was set for StartHtm.ini. Correct the setting. (Err:2)
alt3=Memory could not be allocated. Processing cannot be continued. (Err:3)
alt4=The language that was selected in the language selection dialog box does not match the CD directory configuration or does not exist. (Err:4)
alt5=No path was set to manual identification name in [contents-path] section of StartHtm.ini. (Err:5)
alt6=A path that was set to the manual identification name in the [contents-path] section of StartHtm.ini has an incorrect structure. (Err:6)
alt7=The structure of the manual identification name in the [contents-path] section of StartHtm.ini is incorrect. (Err:7)
alt8=Messages cannot be obtained because there is not appropriate section in the message file. (Err:8)
alt9=The language information in the third parameter does not match the language directory prepared in the CD. (Err:9)
alt10=The WWWMENU folder that should have been prepared in the CD does not exist or cannot be copied. (Err:10)
alt11=Starthtm cannot be operated because there is no language setting in the [contents] section of StartHtm.ini. (Err: 11)
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.99