readme_danish.txt Driver File Contents (mp240svst100ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2008

____________________________________________________________________

Canon MP240 series
Canon MP Drivers Version 1.00
til Microsoft Windows
Instruktioner
____________________________________________________________________

====================================================================
Generelle bemærkninger
====================================================================

 - Der kan opstå problemer med visse USB-hubs, når disse bruges
  sammen med MP Drivers. I så fald skal du tilslutte enheden
  direkte til computerens USB-port eller tilslutte enheden til en
  anden USB-port.

 - Når du arbejder med meget store filer, kan Windows løbe tør for
  virtuel hukommelse og fungerer muligvis ikke korrekt. Læs i så
  fald i dokumentationen til Windows, hvordan du øger indstillingen
  for den virtuelle hukommelse.

____________________________________________________________________

 Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
 Corporation. Windows er et varemærke eller registreret varemærke
 tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Alle andre navne og varemærker, der er nævnt heri, kan være
 varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ejerne.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.11