resource.txt Driver File Contents (Philips_Drivers.zip)

/// honestechTVDlg.cpp ///
MAIN_TITEL (TVR) 
  
MAIN_MESSAGE001 (Instellingen eigenschappen)
MAIN_MESSAGE002 (Met deze demoversie kunt u maximaal 10 minuten lang opnemen. Met de originele software kunt u onbeperkt opnemen)
MAIN_MESSAGE003 (Fout in TimeShift-functie)
MAIN_MESSAGE004 (Fout bij het afspelen van het bestand)   
MAIN_MESSAGE005 (TimeShift-functie van meer dan 10 minuten is beschikbaar in upgradeversie)  
MAIN_MESSAGE006 (Bent u zeker dat u wilt verwijderen)
MAIN_MESSAGE007 (fout in InitDriverFast)
MAIN_MESSAGE008 (Gelieve Windows Media Player te installeren) 
MAIN_MESSAGE009 (Kan dit bestand [AVI | BMP] niet bewerken)  
MAIN_MESSAGE010 (De functie voor het bewerken van MPEG-2 is beschikbaar in de upgrade versie)
MAIN_MESSAGE012 (De schijf is vol)
MAIN_MESSAGE013 (Dit bestand bestaat niet!)

MAIN_TOOLTIP001 (http://www.honestech.com)
MAIN_TOOLTIP002 (Opnemen)
MAIN_TOOLTIP003 (Opnemen stoppen)
MAIN_TOOLTIP004 (TimeShift)
MAIN_TOOLTIP005 (Onderbreken)
MAIN_TOOLTIP006 (Stoppen)
MAIN_TOOLTIP007 (Eerste)
MAIN_TOOLTIP008 (Einde)
MAIN_TOOLTIP009 (Minimaliseren)
MAIN_TOOLTIP010 (Afsluiten)
MAIN_TOOLTIP011 (Help)
MAIN_TOOLTIP012 (Volgende zender)
MAIN_TOOLTIP013 (Vorige zender)
MAIN_TOOLTIP014 (Schema)
MAIN_TOOLTIP015 (Instellingen eigenschappen)
MAIN_TOOLTIP016 (Zenders scannen)
MAIN_TOOLTIP017 (Skin)
MAIN_TOOLTIP018 (Volume verhogen)
MAIN_TOOLTIP019 (Volume verlagen)
MAIN_TOOLTIP020 (Dempen)
MAIN_TOOLTIP021 (Afspelen)
MAIN_TOOLTIP022 (Bewerken)
MAIN_TOOLTIP023 (Verzenden)
MAIN_TOOLTIP024 (Lijst bekijken)
MAIN_TOOLTIP025 (Videomap)
MAIN_TOOLTIP026 (Huidige zender toevoegen aan zenderlijst)
MAIN_TOOLTIP027 (Huidige zender verwijderen uit zenderlijst)
MAIN_TOOLTIP028 (Opnieuw afspelen)
MAIN_TOOLTIP029 (Snapshot)
MAIN_TOOLTIP030 (Zenders afzoeken)
MAIN_TOOLTIP031 (Audiomodus)
MAIN_TOOLTIP032 (iEPG-site)

MAIN_LIST001 (Bestand)
MAIN_LIST002 (Grootte)
MAIN_LIST003 (Tijd)   
MAIN_LIST004 (VolledigeNaam)

DRIVER_LIST001 (Stuurprogramma)
DRIVER_LIST002 (Totale grootte)
DRIVER_LIST003 (Beschikbare grootte)
DRIVER_LIST004 (Bestandssysteem)

SCREEN_TITEL   (TVR Scherm)
SCREEN_MESSAGE001 (Fout bij het opnemen)
SCREEN_MESSAGE002 (Kon het opnameapparaat niet initialiseren)
SCREEN_MESSAGE003 (Kon de Overlay modus niet initialiseren)
SCREEN_MESSAGE004 (Kan het bestand 'Player.exe' niet vinden in de huidige map)
SCREEN_MESSAGE005 (Wilt u de zender toevoegen?)  
SCREEN_MESSAGE006 (AVI Opname mislukt)  
SCREEN_MESSAGE007 (Het huidige opnameapparaat ondersteunt de toegewezen video-indeling niet)
SCREEN_MESSAGE008 (Scannen van zenders is voltooid!)  

SCREEN_TOOLTIP001 (Minimaliseren)  
SCREEN_TOOLTIP002 (Volledig scherm)  
SCREEN_TOOLTIP003 (Afsluiten)  		// added
///////////////////////////


/// setting.cpp ///
   OPTION_MESSAGE001 (Sorry !!\n\nTimeshift value greater than 10 minute is available in upgrade version.)
///////////////////


/// MediaDlg.cpp ///
EDIT_TOOLTIP001 (Afsluiten)
EDIT_TOOLTIP002 (Scene links)
EDIT_TOOLTIP003 (Scene rechts)
EDIT_TOOLTIP004 (Vorige)
EDIT_TOOLTIP005 (Volgende)
EDIT_TOOLTIP006 (Wissen)
EDIT_TOOLTIP007 (Afspelen)
EDIT_TOOLTIP008 (Onderbreken)
EDIT_TOOLTIP009 (Stoppen)
EDIT_TOOLTIP010 (Bewerken)

EDIT_MESSAGE001 (Fout bij het openen van het bestand)
EDIT_MESSAGE002 (Bewerken mislukt)
EDIT_MESSAGE003 (Gelieve begin- en eindmarkering in te stellen)
EDIT_MESSAGE004 (Het bewerken van meer dan 10 minuten is mogelijk met de upgrade versie)
///////////////////////


/// ScheduleDlg.cpp TimeDlg.cpp ///
SCHEDULE_LIST001 (Dag)
SCHEDULE_LIST002 (Start)
SCHEDULE_LIST003 (Duur)
SCHEDULE_LIST004 (Bron)
SCHEDULE_LIST005 (Zender)
SCHEDULE_LIST006 (Elke)
SCHEDULE_LIST007 (Modus)
SCHEDULE_LIST008 (Na gepland opnemen)

SCHEDULE_SOURCE001  (TV)
SCHEDULE_SOURCE002  (Kabel)
SCHEDULE_SOURCE003  (Composite)
SCHEDULE_SOURCE004  (S-Video)

SCHEDULE_WEEK001  (ZO)
SCHEDULE_WEEK002  (MA)
SCHEDULE_WEEK003  (DI)
SCHEDULE_WEEK004  (WO)
SCHEDULE_WEEK005  (DO)
SCHEDULE_WEEK006  (VR)
SCHEDULE_WEEK007  (ZA)
SCHEDULE_WEEK008  (DAG)
SCHEDULE_WEEK009  (EENMAAL)

SCHEDULE_VIEW001  (Opnemen)
SCHEDULE_VIEW002  (Bekijken)

SCHEDULE_MESSAGE001  (Dit is hetzelfde schema)
SCHEDULE_MESSAGE002  (Er is geen informatie over een TV-zender beschikbaar. Voer de gegevens in.)
///////////////////////

   SCHEDULE_AfterRec001(Geen actie)
   SCHEDULE_AfterRec002(TVR wordt afgesloten)
   SCHEDULE_AfterRec003(Standby-modus wordt actief)
   SCHEDULE_AfterRec004(Pc wordt afgesloten)
   SCHEDULE_AddNotice001(Attentie! Als uw pc wordt afgesloten, is gepland opnemen niet meer mogelijk)
   SCHEDULE_AddNotice002(Er wordt binnen 10 minuten een programma opgenomen. Standby-modus geannuleerd)

   MAIN_MSGCODEC1(selected video codec could not used in this application)
   MAIN_MSGCODEC2(selected Audio codec could not used in this application)

//////////////////////// Menu resource ///
MENU_PLAY(Afspelen)
MENU_EDIT(Bewerken)
MENU_MAIL(Verzenden)
MENU_DELETE(Verwijderen)
MENU_SAVEAS(Opslaan als)

MENU_SCREEN(Scherm)
MENU_FULL(Volledig)
MENU_NORMAL(Normaal)
MENU_MINIMIZE(Minimaliseren)
MENU_ASPECTRATIO(Aspect Ratio)
MENU_ALWAYSTOP(Altijd bovenaan)
MENU_CHANNELUP(Volgende zender) 		// added
MENU_CHANNELDOWN(Vorige zender) 		// added
MENU_AUTOSCAN(Zenders scannen) 		// added
MENU_CHANNELSURFING(Zenders afzoeken) 	// added
MENU_PROPERTYSETTING(Instellingen eigenschappen) 	// added
MENU_SCHEDULEREC(Schema) 	// added
MENU_MUTE(Dempen) 			// added
MENU_SHOWPANEL(bedieningspaneel weergeven) 	// added
MENU_CLOSEMENU(menu sluiten) 		// added
MENU_SHUTDOWN(Afsluiten) 			// added use text from TRAY_EXIT 

 TRAY_SCHEDULE(Schema bekijken)
 TRAY_LAUNCH(Starten - TVR)
 TRAY_EXIT(Afsluiten)

///// TV preoperty page. /////
TV_TITLE(TV-instellingen)
 TV_CATEGORY(Categorie)
 TV_TV(TV)
 TV_CATV(CATV)
 TV_COUNTRY(Land)
 TV_AUTODETECT(Automatische detectie)
 TV_SELECT(Selecteer uw land :)
 TV_CODE(Landcode :)
 TV_ADELETE(Zenders toevoegen/verwijderen)
 TV_MIN(Minimum :)
 TV_MAX(Maximum :)
 TV_ENTER(Invoeren)
 TV_ADD(Toevoegen ->)
 TV_DEL(<- verwijderen)
 TV_SCAN(Automatisch scannen)

TV_CHANGENAME(Naam wijzigen)
TV_FINETUNE(Fijnafstemmen)
TV_RESET(Resetten)
TV_SMODE(Scanmodus)
TV_CHANNEL(Zender)
TV_CHNAMES(Zendernamen)
TV_CHTVSYSTEM(Video Standaard)
TV_SCANMODE1(Zoeken naar zenders)
TV_SCANMODE2(Zoeken naar frequenties)

TV_SORTMODE(soort :)
TV_SORTMODE1(Zendernummer - het stijgen)
TV_SORTMODE2(Zendernummer - het dalen)
TV_SORTMODE3(Zendernamen - het stijgen)
TV_SORTMODE4(Zendernamen - het dalen)

///// VIDEO preoperty page. /////
VIDEO_TITLE(Video-instellingen)
VIDEO_FINE(Fijn afstemmen)
VIDEO_DEFAULT(Standaard)
VIDEO_BR(Helderheid)
VIDEO_CON(Contrast)
VIDEO_HUE(Tint)
VIDEO_SAT(Verzadiging)
VIDEO_VIDEOSTANDARD(Video Standaard :)
VIDEO_VCAP(Video Opnameapparaat)
VIDEO_VSOURCE(Videobron)
VIDEO_ACAP(Mixer apparaat)
VIDEO_ASOURCE(Geluidsinvoer)
VIDEO_PLAY(Weergave :)
VIDEO_REC(Opname :)

///// REC preoperty page. /////
REC_TITLE(Opname-instellingen)
REC_RECTYPE(Opnametype)
REC_AV(Video + Audio)
REC_ONLYVIDEO(Alleen video)
REC_PROFILE(Profiel)
REC_SIZE(Grootte :)
REC_FRAME(Aantal frames :)
REC_QUALITY(Kwaliteit :)
REC_BITRATE(Bitsnelheid :)
REC_SPEED(Opnamesnelheid :)
REC_INFO(Informatie :)
REC_DIR(Werkmap)
REC_BROWSE(Bladeren)
REC_SNAPSHOT(Instellingen voor momentopname)
REC_NSNAPSHOT(Aantal momentopnames :)

///// ETC preoperty page. /////
ETC_TITLE(Dialoogvenster Overige…)
 ETC_TSURFING(Zenders afzoeken)
 ETC_SURFINGTIME(Zoektijd :)
 ETC_SEC(Sec)
 ETC_NSURFINGWINDOW(Aantal zoekvensters :)
 ETC_TTIMESHIFT(TimeShift)
 ETC_SAVE(Tijdelijk bestand niet opslaan na opnemen met TimeShift)
 ETC_TDEINTERLACE(DeInterlace-filter)
 ETC_DEINTERLACE(Geen deinterlace-filter gebruiken tijdens het renderen)
 ETC_DISKINFO(Info over schijfbesturingsprogramma)
ETC_SCANMODE(Automatische scanmodus) 				// added
ETC_DEFAULTSCANMODE(Standaardmethode voor automatisch scannen gebruiken) 	// added

///// Schedule Dlg /////
 SCHDULE_TITLE(Gepland opnemen instellen)
 SCHDULE_ADD(Toevoegen)
 SCHDULE_EDIT(Bewerken)
 SCHDULE_DELETE(Verwijderen)
 SCHDULE_DELALL(Alles verwijderen)
 SCHDULE_OK(OK)
 SCHDULE_CANCEL(Annuleren)

///// Time Dlg /////
 ITEM_TILTE(Schema-items toevoegen)
 ITEM_SOURCE(Invoerbron)
 ITEM_TV(TV)
 ITEM_CATV(Kabel)
 ITEM_COMPOSITE(Composite)
 ITEM_SVIDEO(S-Video)
 ITEM_CHANNEL(Zender)
 ITEM_CTV(TV :)
 ITEM_CCATV(CATV :)
 ITEM_EVERY(Elke)
 ITEM_WEEK(Week)
 ITEM_DAY(dag)
 ITEM_ONCE(eenmaal)
 ITEM_MODE(Modus)
 ITEM_VIEW(Bekijken)
 ITEM_REC(Opnemen)
 ITEM_STARTTIME(Starttijd)
 ITEM_TYEAR(Jaar)
 ITEM_TMONTH(maand)
 ITEM_TDAY(dag)
 ITEM_TWEEK(Week)
 ITEM_HOUR(uur)
 ITEM_MINUTE(minuut)
 ITEM_HOWLONG(Hoe lang)
 ITEM_SEC(seconde)
 ITEM_AFTERSCHEDULE(Na gepland opnemen)
 ITEM_DELETE(Opgenomen programma wordt verwijderd)
 ITEM_PROCESSING(Verwerken naar :)
 ITEM_ADD(Toevoegen)
 ITEM_CANCEL(Annuleren)

///// CahnnelScan Dlg /////
 SCAN_TITLE(Automatisch scannen)
 SCAN_MSG(Wilt u de zender toevoegen)
 SCAN_TOALL(Ja op alles)
 SCAN_YES(Ja)
 SCAN_NO(Nee)
 SCAN_CANCEL(Annuleren)

///// CahnnelSurfing Dlg /////
 SURFING_EXIT(Afsluiten)
 SURFING_SET(Invoeren)
 SURFING_STOP(Stoppen afzoeken)
 SURFING_CONTINUE(Zenders afzoeken)
 SURFING_LEFTMOVE(<<--) // Move to left window
 SURFING_RIGHTMOVE(-->>) // Move to right window

///// Tree Dlg /////
TREE_DLG_TITLE(Wijzig map)
TREE_DLG_CANCEL(Annuleren)

///// Message Dlg /////
MSG_DLG_TITLE()
MSG_DLG_UPGRADE(Upgrade)

///// Wait Dlg /////
WAIT_DLG_TITLE(Een ogenblik geduld)


///// Channel Name Changing Dlg /////
CHNAME_TITLE(Wijzig een zendernaam.)
CHNAME_NUMBER(Zender :)
CHNAME_NAME(Zendernamen :)
CHNAME_OK(OK)
CHNAME_CANCEL(Annuleren)


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.37