NVIDE.TXT Driver File Contents (WINXP.zip)

Informatie over NVIDIA IDE SW-stuurprogramma 
---------------------------------

Als u het NVIDIA IDE SW-stuurprogramma installeert, worden de ATA-stuurprogramma's (die met Windows worden geleverd) vervangen door stuurprogramma's die zijn geoptimaliseerd voor desktopcomputers met een nForce2/nForce3-processor.

Het NVIDIA IDE SW-stuurprogramma biedt een oplossing voor de beperkte opslagcapaciteit in het subsysteem, zodat de processor en de overige systeemhardware productiever en efficiënter kunnen werken. 

In de meeste gevallen werkt uw besturingssysteem ook goed als u het NVIDIA IDE SW-stuurprogramma niet hebt geïnstalleerd. 

------------------------------------------------------------------------------------------

OPMERKING: het NVIDIA IDE SW-stuurprogramma wordt in de huidige staat verstrekt aan de eindgebruiker.

	Het NVIDIA IDE SW-stuurprogramma kan ontwerpfouten of zogenaamde errata bevatten, waardoor de productprestaties kunnen afwijken van de opgegeven specificaties. De momenteel vastgestelde errata zijn eventueel op aanvraag verkrijgbaar, afhankelijk van het product.  

	NVIDIA kan specificaties, productbeschrijvingen en plannen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Bij het onderzoek naar fouten zal NVIDIA de hoofdoorzaak bepalen. Als de betreffende leverancier hiermee instemt, zal NVIDIA proberen om samen met de leverancier de compatibiliteitsproblemen op te lossen.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.95