NVIDE.TXT Driver File Contents (WINXP.zip)

Podatki o gonilniku NVIDIA IDE SW
---------------------------------

Gonilnik NVIDIA IDE SW zamenja gonilnike ATA (ki so del programa Windows) z gonilniki, ki so optimizirani za namizne raèunalnike na osnovi nForce2/nForce3.

Gonilnik NVIDIA IDE SW izboljša ozko grlo shranjevalnega podsistema, kar omogoèa procesorju in drugi sistemski strojni opremi veèjo uèinkovitost. 

V veèini primerov operacijski sistem ne potrebuje gonilnika NVIDIA IDE SW za pravilno delovanje. 

------------------------------------------------------------------------------------------

OPOMBA: 	Gonilnik NVIDIA IDE SW je konènemu uporabniku ponujen tak, kakršen je.

	Gonilnik NVIDIA IDE SW lahko vsebuje pomankljivosti pri oblikovanju ali napake, ki lahko povzroèijo odklon od objavljenih specifikacij. Trenutno znane napake za nekatere izdelke na željo posredujemo.  

	NVIDIA lahko spremeni specifikacijo, opis izdelka in naèrte kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila. Pri raziskovanju pomanjkljivosti bo NVIDIA ugotovila izvirni vzrok.  Èe se dotièni prodajalec s tem strinja, bo NVIDIA poskušala sodelovati s prodajalci, da bi razrešila vprašanja združljivosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.93