NVIDE.TXT Driver File Contents (WINXP.zip)

NVIDIA IDE SW driverinformasjon
---------------------------------

NVIDIA IDE SW-driveren erstatter ATA-driverne (som leveres med Windows) med drivere som er optimert for nForce2/nForce3-baserte skrivebordsmaskiner.

NVIDIA IDE SW-driveren reduserer flaskehalsen i forbindelse med delsystemet for lagring, slik at prosessoren og annen maskinvare på systemnivå blir mer produktive og effektive. 

I de fleste tilfeller er ikke NVIDIA IDE SW-driveren noe krav for at operativsystemet skal fungere korrekt. 

------------------------------------------------------------------------------------------

MERK: 	NVIDIA IDE SW-driveren leveres “som den er” til sluttbrukeren.

	NVIDIA IDE SW-driveren kan inneholde designfeil eller andre feil som kan medføre at produktet avviker fra de spesifikasjonene som er oppgitt.  Gjeldende feil kan fremskaffes på forespørsel, avhengig av hvilket produkt det dreier seg om. 

	NVIDIA kan når som helst og uten varsel gjøre endringer i spesifikasjoner, produktbeskrivelser og planer. Ved gransking av feil vil NVIDIA avgjøre den grunnleggende årsaken. Hvis det er avtalt med den aktuelle leverandøren, vil NVIDIA forsøke å samarbeide med leverandørene for å løse kompatibilitetsproblemene.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.93