48.INI Driver File Contents (WEB.EXE)

Driver Package File Name: WEB.EXE
File Size: 30.5 MB

[Language]
DefSel=15
Count=23
Name1=angielski
Name2=(tradycyjny) chiñski
Name3=(uproszczony) chiñski
Name4=niemiecki
Name5=francuski
Name6=w³oski
Name7=hiszpañski
Name8=holenderski
Name9=portugalski
Name10=szwedzki
Name11=duñski
Name12=rosyjski
Name13=koreañski
Name14=turecki
Name15=polski
Name16=grecki
Name17=Czech
Name18=Romanian
Name19=Hungarian
Name20=Serbian
Name21=Ukrainian
Name22=Bulgarian
Name23=Slovakian

[angielski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=1
    
[niemiecki]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=49

[francuski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=33

[w³oski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=39

[hiszpañski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=34

[holenderski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=31

[portugalski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=351

[szwedzki]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=46

[duñski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=45

[turecki]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=90

[polski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=48

[grecki]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=30

[rosyjski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=7

[(tradycyjny) chiñski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=886

[koreañski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=82

[(uproszczony) chiñski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=86

[fiñski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=358

[norweski]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=47

[Czech]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=420

[Romanian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=40

[Bulgarian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=359

[Slovakian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=421

[Hungarian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=36

[Serbian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=381

[Ukrainian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=380

[String]
Caption=Wybierz jêzyk
OK=OK
Cancel=Anuluj
Text1=Wybierz jêzyk, którego chcesz u¿y?w czasie instalacji. 
server: ftp, load: 1.24