421.INI Driver File Contents (WEB.EXE)

Driver Package File Name: WEB.EXE
File Size: 30.5 MB

[Language]
DefSel=23
Count=23
Name1=Anglicky
Name2=Tradièná èínština
Name3=Zjednodušená èínština
Name4=Nemecky
Name5=Francúzsky
Name6=Taliansky
Name7=Španielsky
Name8=Holandsky
Name9=Portugalsky
Name10=Švédsky
Name11=Dánsky
Name12=Rusky
Name13=Kórejsky
Name14=Turecky
Name15=Po¾sky
Name16=Grécky
Name17=Èesky
Name18=Rumunsky
Name19=Maïarsky
Name20=Srbsky
Name21=Ukrajinsky
Name22=Bulgarian
Name23=Slovensky

StrFolder=Lang

[Anglicky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=1
    
[Nemecky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=49

[Francúzsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=33

[Taliansky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=39

[Španielsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=34

[Holandsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=31

[Portugalsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=351

[Švédsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=46

[Dánsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=45

[Turecky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=90

[Po¾sky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=48

[Grécky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=30

[Rusky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=7

[Tradièná èínština]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=886

[Kórejsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=82

[Zjednodušená èínština]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=86

[Bulgarian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=359

[Slovensky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=421

[Èesky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=420

[Rumunsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=40


[Maïarsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=36

[Srbsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=381

[Ukrajinsky]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=380

[Reťazec]
Caption=Zvo¾te jazyk
OK=OK
Cancel=Zrušiť
Text1=Zvo¾te jazyk, ktorý si želáte používať poèas inštalácie. 
server: ftp, load: 2.06