ReadSwe.txt Driver File Contents (win2k_537016.zip)

[Svenska]
PDREADME.TXT        MATROX GRAPHICS INC.       2001.03.15

         Matrox PowerDesk för Windows 2000


Obs: Denna fil kan innehålla sent utfärdad, ej översatt 
information. Vi ber om överseende för den olägenhet detta kan 
orsaka.


Innehållsförteckning
====================

- Beskrivning av denna version
- Installation
- Ytterligare information
- Anmärkningar, problem och begränsningar


Beskrivning av denna version
============================

Programmet Matrox PowerDesk innehåller en bildskärmsdrivrutin och 
bildskärmsverktyg. Med det här programmet kan du till fullo 
utnyttja Matrox grafiska maskinvara och komma åt ytterligare 
bildskärmsrelaterade Matrox-funktioner.


Installation
============

När du installerar Matrox PowerDesk startar du det medföljande 
installationsprogrammet, och följer därefter instruktionerna på 
skärmen.

Installationsprogrammet installerar bara programvara om ett Matrox-
grafikkort som det finns funktioner för i installationsprogrammet 
är installerat på datorn.


Ytterligare information
=======================

Du kan få mer information om Matrox PowerDesk om du läser den 
medföljande hjälpfilen. Du kan få information om det specifika 
Matrox-grafikkortet om du läser handboken till Matrox eller 
systemet.


Anmärkningar, problem och begränsningar
=======================================

- Stöd för DirectDraw, Direct3D och DirectVideo

 Den DirectDraw-drivrutin vi tillhandahåller är kompatibel med 
 DirectX 2 (eller senare version) och inkluderar Direct3D-stöd. 
 För att DirectDraw/Direct3D- drivrutinen ska kunna exekveras och 
 dra nytta av maskinvaruacceleration MÅSTE Microsoft DirectX 2 
 (eller senare version) vara installerad, även för program som 
 ursprungligen är avsedda för DirectX 1.

 Om ingen aktuell version av DirectX är installerad kan det också 
 hända att vissa Matrox PowerDesk-funktioner inte är tillgängliga.

 Vi tillhandahåller DirectX på Matrox CD-ROM. Den senaste DirectX-
 versionen finns tillgänglig på Microsofts web-plats och medföljer 
 många DirectX-program.

 VIKTIGT: Om DirectX installationsprogram uppmanar dig att ersätta 
 befintliga drivrutiner för bildskärmar ska du klicka "Nej", 
 annars installerar installationsprogrammet drivrutiner för 
 bildskärmar som inte är lika väl optimerade som Matrox-
 drivrutinerna för bildskärmar och som inte stöder PowerDesk-
 programvaran.

 Observera att DirectVideo-stöd inte nödvändigtvis medföljer all 
 Microsoft DirectX-programvara. För snabbare uppspelning av AVI-
 filerna Indeo och Cinepak ska du installera Microsoft DirectVideo-
 stöd.

- Matrox Bus mastering

 Denna drivrutin stöder Bus mastering. Bus mastering är en 
 funktion som gör det möjligt för expansionskort att utföra 
 uppgifter parallellt med processorn i din dator. Om du har en 
 dator med en snabb Pentiumprocessor (snabbare än 166 Mhz) kommer 
 bildskärmsprestanda att förbättras för de flesta program när Bus 
 mastering används.

 För att kunna använda Bus mastering med 3D-program 
 (Direct3D/OpenGL-program) måste ditt grafikkort ha en 
 avbrottsbegäran (IRQ). De flesta datorer tilldelar automatiskt 
 grafikkortet en IRQ, men en del gör det inte. Om ditt grafikkort 
 inte har tilldelats någon IRQ kanske program som använder Matrox
 Bus mastering inte funger som de ska. Läs i din Matroxmanual 
 eller systemmanual för ytterligare information.

- DirectDraw och Automatic Power Management

 Såsom angavs i "Microsoft DirectX Release Notes", 30 september 
 1995, kan DirectDraw-spel eventuellt inte återställas ordentligt 
 om de avslutas av Automatic Power Management tillsatsprogram.

- Installation med olika Windows-språk

 Om du installerar programvaran på ett språk som skiljer sig från 
 språket hos operativsystemet (t ex engelsk programvara i ett 
 japanskt system) kan problem uppstå genom att text- och 
 dialogrutereglagen kortas av. Detta beror på skillnader i 
 systemteckensnitten.

- Stöd av OpenGL

 Observera följande begränsningar gällande den OpenGL-drivrutin 
 (3D) som följde med Matrox bildskärmsdrivrutin:

  [English...]

  - If you have a newer Matrox product or your Matrox software 
   was provided by the manufacturer of your computer, full 
   OpenGL support may be disabled with your Matrox display 
   driver. For a Matrox display driver with full OpenGL support 
   enabled, see the Matrox Web site (www.matrox.com/mga). (If 
   your Matrox product was provided by the manufacturer of your 
   computer, check the Web site of that manufacturer for a 
   display driver. A display driver provided by the manufacturer 
   of your computer is more likely to be tested with your 
   computer model.)

  [...English]

  - När du använder 3D Studio MAX 2.0 kan du få problem med att 
   ett visningsområde ritas om felaktigt. Om detta händer 
   klickar du bara i visningsområdet så uppdateras den korrekt. 
   Detta problem förekommer inte i versionerna 2.5 (eller senare 
   version) av 3D Studio MAX.

[English...]

- DualHead Multi-Display mode under Windows 2000

 If you have a DualHead-supporting graphics card and you apply 
 "DualHead Multi-Display" mode under Windows 2000, this version of 
 Windows treats the main and secondary displays of a DualHead-
 supporting graphics card as a single display (which the Matrox 
 display driver divides between two monitors). As a result, these 
 displays always use the same resolution and color palette 
 settings. Also, in your Windows desktop, the virtual positions of 
 these displays are always aligned next to each other.

 While in DualHead Multi-Display mode with a computer monitor as 
 your secondary display, you can't adjust your secondary monitor 
 with the Windows "Monitor" or the Matrox PowerDesk "Monitor 
 Settings" property sheets. If your secondary monitor supports 
 Plug-and-Play (DDC), PowerDesk automatically uses the correct 
 maximum display resolution and refresh rate. If your secondary 
 monitor doesn't support Plug-and-Play, make sure that the correct 
 settings are selected under "Max. secondary resolution" on the 
 Matrox PowerDesk "DualHead" property sheet.

- Video playback with DualHead modes

 If you have a a DualHead supporting graphics card and you're 
 using DualHead Multi-Display, Clone, or Zoom mode, digital video 
 may appear as a solid color on your secondary display. This can 
 happen if video is played using the hardware-overlay feature of 
 your Matrox graphics card. Video played using the overlay feature 
 is generally of higher quality but it can be viewed only on your 
 main display.

 Because only one program at a time can use the overlay feature, 
 any other program started while the overlay feature is used won't 
 be able to use the feature. The overlay feature will be available 
 to the first program to start after the program currently using 
 the overlay is closed.

 For video that normally uses the hardware-overlay feature, you 
 may be able to view the digital video on your secondary display 
 by running another instance of the video player. For example, if 
 you're viewing a file using the overlay feature with Microsoft 
 Media Player, double-clicking on the file again starts another 
 instance of the Media Player. This instance properly plays video 
 on your secondary display. Then, you could close the first 
 instance of the Media Player and still be able to view video on 
 your secondary display.

- DualHead DVDMax with a TV

 While viewing video with a TV using the "DualHead DVDMax" 
 feature, you may notice occasionnal jerky video playback (dropped 
 frames) after playing a video for a few minutes. If you view 
 video playback with your computer monitor, this problem shouldn't 
 occur.

- 15-bit color palette support for Windows 2000

 For advanced users: By default, the 15-bit color palette is 
 unavailable for Windows 2000. If you need to use this color 
 palette, you can make it available by adding the 
 "User.Enable15Bpp" value to your Windows registry and then 
 setting this value to "1". If you're adding this value, add it 
 under "HKEY_LOCAL_MACHINE" > "SYSTEM" > "CurrentControlSet" > 
 "Services" > "mgau" or "g200" or "g400" > "Device0". The value 
 type is "REG_DWORD".

[...English]

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.85