ReadNor.txt Driver File Contents (win2k_537016.zip)

[Norsk]
PDREADME.TXT        MATROX GRAPHICS INC.       2001.03.15

         Matrox PowerDesk for Windows 2000


Merk: Denne filen inneholder noe informasjon som er så ny at vi 
ikke har rukket å oversette den til ditt språk. Vi beklager for 
ubeleiligheten.


Innholdsfortegnelse
===================

- Beskrivelse av denne versjonen
- Installasjon
- Mer informasjon
- Merknader, problemer og begrensninger


Beskrivelse av denne versjonen
==============================

Matrox PowerDesk-programvaren inkluderer en skjermdriver og 
skjermverktøy. Med denne programvaren får du best utbytte av Matrox-
maskinvaren, og du kan få tilgang til flere Matrox-funksjoner enn 
du ellers ville få.


Installasjon
============

Når du skal installere Matrox PowerDesk, starter du
"installeringsprogrammet" som fulgte med, og følger alle
instruksjonene på skjermen.

Installeringsprogrammet vil bare installere programvaren hvis det 
er et Matrox-grafikkort som støttes av installeringsprogrammet, 
installert på datamaskinen.


Mer informasjon
===============

Hvis du vil ha mer informasjon om Matrox PowerDesk, kan du lese 
hjelpefilen som fulgte med. Hvis du vil ha informasjon som bare 
gjelder Matrox-grafikkortet, kan du lese håndboken for Matrox eller 
datamaskinen.


Merknader, problemer og begrensninger
=====================================

- Støtte for DirectDraw, Direct3D og DirectVideo

 DirectDraw-driveren vi leverer er kompatibel med DirectX 2 (eller 
 senere) og inkluderer støtte for Direct3D. DirectDraw/Direct3D-
 driveren kan ikke kalles og du får ikke nyte godt av 
 maskinvareakselerasjon med mindre Microsoft DirectX 2 (eller 
 senere) er installert, selv for programmer som opprinnelig var 
 laget for DirectX 1.

 Hvis en forholdsvis ny versjon av DirectX ikke er installert, kan 
 det hende at enkelte Matrox PowerDesk-funksjoner ikke er 
 tilgjengelige.

 Vi leverer DirectX på Matrox-CD-ROMen. Den siste DirectX er 
 tilgjengelig på Microsofts Web-område, og leveres med mange 
 DirectX-programmer.

 VIKTIG: Hvis installasjonsprogrammet for DirectX ber deg om å 
 erstatte gjeldende skjermdrivere, klikk "Nei". Ellers installerer 
 installasjons-programmet skjermdrivere som ikke er like 
 optimalisert som Matrox-driverne, og som ikke støtter PowerDesk-
 programvaren.

 Legg merke til at avhengig av hvor du har Microsoft DirectX-
 programvaren fra, kan det hende at den ikke støtter DirectVideo. 
 Hvis du vil ha raskere avspilling av Indeo- og Cinepak AVI-filer, 
 bør du installere støtte for Microsoft DirectVideo.

- Matrox busmastering

 Denne driver håndterer busmastering. Busmastering er en funksjon 
 som gjør det mulig for utvidelseskort å utføre oppgaver samtidig 
 som datamaskinens CPU. Hvis du har en rask Pentium-maskin 
 (raskere enn 166 MHz), blir skjermytelsen til de fleste programmer 
 forbedret når busmastering brukes.

 Hvis du vil bruke busmastering med 3D- (Direct3D-/OpenGL-) 
 programmer, trenger grafikkortet en IRQ. De fleste datamaskiner 
 tilordner en IRQ til grafikkortene automatisk, men noen gjør det 
 ikke. Hvis grafikkortet ditt ikke er tilordnet en IRQ, vil 
 programmer som bruker Matrox busmastering kanskje ikke fungere 
 som de skal. Ytterligere informasjon finner du i Matrox- eller 
 systemhåndboken.

- DirectDraw og avansert strømstyring (APM)

 I "Microsoft DirectX Release Notes" av 30. september 1995, står 
 det at det er fare for at DirectDraw-spill ikke blir riktig 
 gjenopprettet etter at de har blitt stoppet med verktøy for 
 automatisk strømstyring.

- Installasjon av forskjellige språkversjoner av Windows

 Hvis du installerer programvare med et annet språk enn 
 operativsystemets (for eksempel norsk programvare på et japansk 
 system), kan du få problemer med at deler av tekst og 
 dialogbokskontroller avkortes. Dette skyldes forskjeller i 
 systemskrifter.

- OpenGL-støtte

 Legg merke til følgende begrensninger i OpenGL (3D)-driveren 
 som følger med Matrox-skjermdriveren:

  [English...]

  - If you have a newer Matrox product or your Matrox software 
   was provided by the manufacturer of your computer, full 
   OpenGL support may be disabled with your Matrox display 
   driver. For a Matrox display driver with full OpenGL support 
   enabled, see the Matrox Web site (www.matrox.com/mga). (If 
   your Matrox product was provided by the manufacturer of your 
   computer, check the Web site of that manufacturer for a 
   display driver. A display driver provided by the manufacturer 
   of your computer is more likely to be tested with your 
   computer model.)

  [...English]

  - Ved bruk av 3D Studio MAX 2.0 kan det oppstå problemer med at 
   et visningsvindu ikke oppdateres som det skal. Hvis dette 
   skjer, kan du ganske enkelt klikke i visningsvinduet for å 
   oppdatere skjermvisningen. Dette problemet finnes ikke i 
   versjon 2.5 (eller senere) av 3D Studio MAX.

[English...]

- DualHead Multi-Display mode under Windows 2000

 If you have a DualHead-supporting graphics card and you apply 
 "DualHead Multi-Display" mode under Windows 2000, this version of 
 Windows treats the main and secondary displays of a DualHead-
 supporting graphics card as a single display (which the Matrox 
 display driver divides between two monitors). As a result, these 
 displays always use the same resolution and color palette 
 settings. Also, in your Windows desktop, the virtual positions of 
 these displays are always aligned next to each other.

 While in DualHead Multi-Display mode with a computer monitor as 
 your secondary display, you can't adjust your secondary monitor 
 with the Windows "Monitor" or the Matrox PowerDesk "Monitor 
 Settings" property sheets. If your secondary monitor supports 
 Plug-and-Play (DDC), PowerDesk automatically uses the correct 
 maximum display resolution and refresh rate. If your secondary 
 monitor doesn't support Plug-and-Play, make sure that the correct 
 settings are selected under "Max. secondary resolution" on the 
 Matrox PowerDesk "DualHead" property sheet.

- Video playback with DualHead modes

 If you have a a DualHead supporting graphics card and you're 
 using DualHead Multi-Display, Clone, or Zoom mode, digital video 
 may appear as a solid color on your secondary display. This can 
 happen if video is played using the hardware-overlay feature of 
 your Matrox graphics card. Video played using the overlay feature 
 is generally of higher quality but it can be viewed only on your 
 main display.

 Because only one program at a time can use the overlay feature, 
 any other program started while the overlay feature is used won't 
 be able to use the feature. The overlay feature will be available 
 to the first program to start after the program currently using 
 the overlay is closed.

 For video that normally uses the hardware-overlay feature, you 
 may be able to view the digital video on your secondary display 
 by running another instance of the video player. For example, if 
 you're viewing a file using the overlay feature with Microsoft 
 Media Player, double-clicking on the file again starts another 
 instance of the Media Player. This instance properly plays video 
 on your secondary display. Then, you could close the first 
 instance of the Media Player and still be able to view video on 
 your secondary display.

- DualHead DVDMax with a TV

 While viewing video with a TV using the "DualHead DVDMax" 
 feature, you may notice occasionnal jerky video playback (dropped 
 frames) after playing a video for a few minutes. If you view 
 video playback with your computer monitor, this problem shouldn't 
 occur.

- 15-bit color palette support for Windows 2000

 For advanced users: By default, the 15-bit color palette is 
 unavailable for Windows 2000. If you need to use this color 
 palette, you can make it available by adding the 
 "User.Enable15Bpp" value to your Windows registry and then 
 setting this value to "1". If you're adding this value, add it 
 under "HKEY_LOCAL_MACHINE" > "SYSTEM" > "CurrentControlSet" > 
 "Services" > "mgau" or "g200" or "g400" > "Device0". The value 
 type is "REG_DWORD".

[...English]

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.90