README.TXT Driver File Contents (win9x.zip)

************************************************************
************************************************************
*
* Intel(R) Celeron (TM) Processor Driver til 
* Microsoft* Windows* 95 og 
* Microsoft* Windows* 98
* Installationsoplysninger
*
* BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument 
* gælder for systemer, der indeholder følgende 
* Intel-produkt:
*
*     Intel(R) Celeron (TM) Processor
*
* Dette dokument refererer til produkter, der 
* udvikles af Intel. Der er en række restriktioner 
* angående brugen af disse produkter og de 
* oplysninger, der må videregives til andre. Læs 
* venligst afsnittet Ansvarsfraskrivelse sidst i dette 
* dokument, og kontakt den lokale 
* Intel-repræsentant, hvis du ønsker yderligere 
* oplysninger.
*
************************************************************
************************************************************

************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE: Intel påtager sig 
* intet ansvar for softwarens brugbarhed og 
* effektivitet og giver ingen form for garantier. 
* INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALEN i 
* dette dokument definerer reglerne for brug af 
* licens til denne software.
************************************************************

************************************************************
* INDHOLD
************************************************************

Dette dokument indeholder følgende afsnit:

1. Systemkrav
2. Forkortelser for lokaliserede sprog
3. Installation af software
4. Kontrol af softwareinstallation
5. Kontrol af softwarens versionsnummer
6. Afinstallation af software

************************************************************
* 1. SYSTEMKRAV
************************************************************

1. Systemet skal indeholde følgende Intel-produkt:

     Intel(R) Celeron (TM) Processor

2. Softwaren skal installeres på systemer med 
   mindst 32 MB systemhukommelse.

3. Der skal være tilstrækkelig plads på harddisken 
   i systemets <TEMP> bibliotek (typisk 
   C:\WINDOWS\TEMP) til at installere 
   softwaren.

   Microsoft* Windows* 95 INF-filerne, der leveres 
   med programpakken, fungerer sammen med 
   følgende versioner:

     Microsoft* Windows* 95 Retail
     Microsoft* Windows* 95 OSR1.0
     Microsoft* Windows* 95 OSR2.0
     Microsoft* Windows* 95 OSR2.1
     Microsoft* Windows* 95 OSR2.5

   Microsoft* Windows* 98 INF-filerne, der leveres 
   med programpakken, fungerer sammen med 
   følgende versioner:

     Microsoft* Windows* 98
     Microsoft* Windows* 98 SE*
     Microsoft* Windows* Millennium*

   Spørg eventuelt forhandleren for at kontrollere, 
   hvilket operativsystem og hvilket Intel produkt 
   der er installeret i computeren.

************************************************************
* 2. FORKORTELSER FOR LOKALISEREDE 
*    SPROG
************************************************************

Følgende liste indeholder forkortelser for alle de 
sprog, som driveren er lokaliseret på.
Du kan få brug for at referere til dette afsnit, mens 
du bruger dette dokument.

chs -> Kinesisk (Forenklet)
cht -> Kinesisk (Traditionelt)
dan -> Dansk
deu -> Tysk
eng -> Engelsk (Internationalt)
enu -> Engelsk
esp -> Spansk 
fin -> Finsk
fra -> Fransk
frc -> Fransk (Canada)
ita -> Italiensk
jpn -> Japansk
kor -> Koreansk
nld -> Hollandsk
nor -> Norsk
plk -> Polsk 
ptb -> Portugisisk (Brasilien)
ptg -> Portugisisk
rus -> Russisk
sve -> Svensk
tha -> Thailandsk

************************************************************
* 3. INSTALLATION AF SOFTWARE
************************************************************

Generelle installationsoplysninger:

1. Computerens operativsystem skal installeres 
   inden installeringen af driveren.

2. Denne installationsprocedure er unik for denne 
   version af driveren og den installationsfil, som 
   er inkluderet i denne udgave.

3. Til denne udgave er der fire forskellige 
    installationsmetoder, du kan vælge imellem. 
    De filer, der skal hentes til hver 
    installationsmetode, er angivet i det relevante 
    afsnit:

     1) InstallShield* (automatiseret) installation 
        fra harddisk. Se afsnit 3.1.
     2) InstallShield* (automatiseret) installation 
        fra cd-rom. Se afsnit 3.1.
     3) Manuel installation fra harddisk. Se 
        afsnit 3.2.
     4) Manuel installation fra cd-rom. Se 
        afsnit 3.2.

3.1. INSTALLSHIELD* (AUTOMATISERET) 
     INSTALLATION FRA HARDDISK ELLER 
     CD-ROM

1. Hent grafikfilerne på Internettet, og dobbeltklik 
   på dem for at pakke dem ud. (WinZip* skal 
   være installeret på computeren; hent 
   programmet på adressen www.winzip.com). 
   Tryk på knappen Pak ud, og angiv hvilken 
   mappe filerne skal udpakkes i. Tryk på 
   knappen Pak ud for at pakke filerne ud i 
   denne mappe. Hvis du ønsker at installere fra 
   CD-ROM, skal filerne overføres til en CD.

2. Indtast navnet på den mappe, hvor grafikfilerne 
   blev pakket ud, og dobbeltklik på 
   installationsikonet. Ved brug af cd-rom'en 
   starter installationsprogrammet automatisk, 
   hvis Autorun er aktiveret. Ellers skal du 
   indtaste navnet på grafikmappen på CD-ROM'en 
   og dobbeltklikke på installationsikonet.

3. Velkomstvinduet vises. Klik på knappen Næste 
   for at fortsætte.

4. Vinduet Softwarelicensaftale vises. Klik på 
   knappen Ja, og installationen af driveren 
   påbegyndes.

5. Vinduet Installationen er gennemført vises. Vælg 
   "Ja, jeg vil genstarte min computer nu", og klik 
   på knappen Udfør.

6. Se afsnit 4, hvor du kan kontrollere, om 
   driveren er indlæst korrekt.

3.2. MANUEL INSTALLATION FRA HARDDISK 
     ELLER CD-ROM

1. Hent grafikfilerne på Internettet, og dobbeltklik 
   på dem for at pakke dem ud. (WinZip* skal 
   være installeret på computeren; hent 
   programmet på adressen www.winzip.com). 
   Tryk på knappen Pak ud, og angiv hvilken 
   mappe filerne skal udpakkes i. Tryk på 
   knappen Pak ud for at pakke filerne ud i 
   denne mappe. Hvis du ønsker at installere fra 
   CD-ROM, skal filerne overføres til en CD.

2. Dobbeltklik på ikonet Denne computer, 
   derefter på ikonet Kontrolpanel og til sidst på 
   ikonet System.

3. Vinduet Systemegenskaber vises. Vælg fanen 
   Enhedshåndtering, dobbeltklik på ikonet 
   Skærmkort og derefter på den driver, der er 
   forbundet med skærmkortet.

4. Et nyt vindue vises. Vælg fanen Driver, og klik 
   på knappen Opdater driver... .

5. Vinduet Guiden Opdater enhedsdriver vises. 
   Klik på knappen Næste for at fortsætte.

6. Der vises to muligheder, hvor du bliver bedt om 
   enten automatisk eller manuel valg. Klik på 
   følgende indstilling: "Vise en liste med alle 
   drivere på en bestemt placering, så du kan 
   vælge den driver, du vil bruge", og klik 
   derefter på knappen Næste.

7. Klik på knappen Har diskette/CD... . 

8. Vinduet Installer fra diskette vises. Klik på 
   knappen Gennemse... .

9. Vinduet Åbn vises. Indtast navnet på den 
   mappe, hvor du udpakkede grafikfilerne. 
   Indtast grafikmappen og derefter 
   Win9X-mappen. Vælg den relevante .inf-fil, 
   og klik på knappen OK.

10. Vinduet Installer fra diskette vises. Klik på 
    knappen OK.

11. Vinduet Vælg enhed vises, hvor du finder en 
    liste over de tilgængelige skærmtyper. Vælg 
    den relevante skærmtype, og klik på knappen 
    OK.

12. Vinduet Guiden Opdater enhedsdriver vises. 
    Klik på knappen Næste, og installationen af 
    driveren påbegyndes.

13. Klik på knappen Udfør, når installationen er 
    fuldført.

14. Luk alle åbne vinduer, og klik på knappen Ja 
    for at genstarte computeren. Se afsnit 4, hvor 
    du kan kontrollere, om driveren er indlæst 
    korrekt.

************************************************************
* 4. KONTROL AF SOFTWARE-
*    INSTALLATION
************************************************************

1. Dobbeltklik på ikonet Denne computer, derefter 
   på ikonet Kontrolpanel og til sidst på ikonet 
   System.

2. Vinduet Systemegenskaber vises. Vælg fanen 
   Enhedshåndtering, og dobbeltklik på ikonet 
   Skærmkort. Den valgte skærmtype skal være 
   den driver, der er forbundet med skærmkortet. 
   Hvis det ikke er tilfældet, benyttes en anden 
   driver, og driveren skal geninstalleres.

3. Se afsnit 5, hvis du vil kontrollere 
   driverversionen.

************************************************************
* 5. KONTROL AF SOFTWARENS VERSIONS-
*    NUMMER
************************************************************

1. Dobbeltklik på ikonet Denne computer, derefter 
   på ikonet Kontrolpanel og til sidst på ikonet 
   System.

2. Vinduet Systemegenskaber vises. Vælg fanen 
   Enhedshåndtering, dobbeltklik på ikonet 
   Skærmkort og derefter på den driver, der er 
   forbundet med skærmkortet.

3. Et nyt vindue vises. Vælg fanen Driver, og klik 
   på knappen Oplysninger om driverfil... .

4. Vinduet Oplysninger om driverfil vises. Ved 
   siden af "Filversion:" skal 
   driverversionsnummeret, der er forbundet med 
   skærmkortet, være den valgte skærmtypes 
   relevante versionsnummer. Hvis det ikke er 
   tilfældet, benyttes en anden driver, og driveren 
   skal geninstalleres.

************************************************************
* 6. AFINSTALLATION AF SOFTWARE
************************************************************

BEMÆRK: Denne procedure forudsætter, at 
installationsprocessen ovenfor blev fuldført. Denne 
afinstallationsprocedure er unik for denne version 
af driveren og den installationsfil, som er inkluderet 
i denne udgave.

1. Dobbeltklik på ikonet Denne computer, derefter 
   på ikonet Kontrolpanel og til sidst på ikonet 
   System.

2. Vinduet Systemegenskaber vises. Vælg fanen 
   Enhedshåndtering, dobbeltklik på ikonet 
   Skærmkort og derefter på den driver, der er 
   forbundet med skærmkortet.

3. Et nyt vindue vises. Vælg fanen Driver, og klik 
   på knappen Opdater driver.

4. Vinduet Guiden Opdater enhedsdriver vises. 
   Klik på knappen Næste for at fortsætte.

5. Der vises to muligheder, hvor du bliver bedt om 
   enten automatisk eller manuel valg. Klik på 
   følgende indstilling: "Vise en liste med alle 
   drivere på en bestemt placering, så du kan 
   vælge den driver, du vil bruge", og klik 
   derefter på knappen Næste.

6. Klik på knappen Vis al hardware. Vælg 
   "(Standardskærmtyper) under "Producenter:", 
   og vælg "Standard PCI-grafikkort (VGA) under 
   "Modeller:". Klik på knappen Næste.

7. Klik på knappen Næste, og installationen af 
   driveren påbegyndes. Hvis det bliver 
   nødvendigt, skal du vise Windows, hvor din 
   Microsoft* Windows* 95 eller 
   Microsoft* Windows* 98 installations-CD-ROM er 
   placeret. Klik på knappen Udfør, når 
   installationen er fuldført.

8. Luk alle åbne vinduer, og klik på knappen Ja 
   for at genstarte computeren. Se afsnit 4, hvor 
   du kan kontrollere, om driveren er indlæst 
   korrekt.

************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE: Intel påtager sig 
* intet ansvar for softwarens brugbarhed og 
* effektivitet og giver ingen form for garantier. 
* INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALEN i 
* dette dokument definerer reglerne for brug af 
* licens til denne software.
************************************************************

************************************************************
* INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE
* (OEM/IHV/ISV Distribution & Enkeltbruger)
************************************************************
VIGTIGT - LÆS AFTALEN IGENNEM, FØR 
PROGRAMMET KOPIERES, INSTALLERES 
ELLER TAGES I BRUG . Programmet eller 
tilhørende materiale (under ét kaldet "programmet") 
må ikke tages i brug eller indlæses, før du har læst 
nedenstående vilkår og betingelser nøje igennem. 
Indlæsning eller ibrugtagning af programmet 
betragtes som din accept af aftalevilkårene. 
Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår, må du 
ikke installere eller bruge programmet.

Læg venligst mærke til følgende:
Hele denne aftale er gældende, hvis du er OEM 
(Original Equipment Manufacturer), IHV 
(Independent Hardware Vendor) eller ISV 
(Independent Software Vendor);
Hvis du er slutbruger, er du kun omfattet af Tillæg 
A i INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALEN.

--------------------------------------------------------------------------------
Gælder for OEM, IHV og ISV:

LICENSAFTALE. Brug af dette program er ifølge 
licensaftalen kun tilladt sammen med 
komponentprodukter fra Intel. Brug af programmet 
sammen med komponentprodukter, der ikke er fra 
Intel, er ikke tilladt i henhold til nærværende 
licensaftale. Intel giver dig, i henhold til 
betingelserne i denne aftale og til Intels 
ophavsrettigheder, en ikke-eksklusiv, personlig 
og verdensomspændende licens til at:
 a) bruge, ændre og kopiere programmet til intern 
    brug i forbindelse med udvikling og 
    vedligeholdelse; og
 b) ændre, kopiere og distribuere programmet, 
    herunder specialtilpassede udgaver af 
    programmet, til slutbrugere, men kun i 
    forbindelse med en licensaftale, hvis 
    betingelser er lige så restriktive som 
    betingelserne i Intels licensaftale for 
    slutbrugere, der er vedlagt som Tillæg A; og
 c) ændre, kopiere og distribuere 
    brugerdokumentationen til programmet 
    sammen med selve programmet. Hvis du ikke 
    er producent eller leverandør af 
    computersystemer eller programmer, som 
    programmet er inkorporeret i, kan du 
    videregive en kopi af programmet, herunder 
    specialtilpassede udgaver af programmet (og 
    tilhørende brugerdokumentation), til 
    modtageren i overensstemmelse med 
    betingelserne i denne aftale, under den 
    forudsætning, at modtageren er indforstået 
    med betingelserne i denne aftale. Du må ikke 
    på anden måde overføre, licensere, lease eller 
    på anden vis overføre eller videregive 
    programmet til tredje part. Du må ikke 
    dekompilere, foretage disassemblering eller 
    på anden måde forandre programmet. Du 
    gives hverken direkte, indirekte eller på 
    anden måde, anden form for licens eller 
    rettigheder ud over, hvad der udtrykkelig står 
    i denne aftale. Intel har til enhver tid ret til selv, 
    eller via en uafhængig instans, at undersøge, 
    om du overholder vilkårene og betingelserne i 
    denne aftale.

FORTROLIGHED. Hvis du ønsker at bruge en 
udenforstående konsulent eller underleverandør 
("Kontrahent") i forbindelse med arbejde, som 
kræver adgang til eller brug af programmet, skal 
vedkommende underskrive en 
fortrolighedserklæring, der indeholder betingelser 
og forpligtelser i forbindelse med brug og 
distribution, der er mindst lige så restriktive som 
betingelserne i denne aftale, og der ser bort fra 
distributionsrettigheder og brug til andre formål. Du 
må, bortset fra i ovenstående tilfælde, ikke 
offentliggøre eksistensen af denne aftale, ej heller 
dens indhold, eller bruge Intels navn i 
publikationer, annoncer eller andre former for 
udgivelser uden forudgående skriftlig tilladelse fra 
Intel. Du har ikke ret til at bruge Intels varemærker 
eller logoer.
EJENDOMS- OG OPHAVSRETTIGHEDER. 
Ejendomsretten til alle kopier af programmet tilhører 
Intel eller Intels underleverandører. Programmet er 
omfattet af lovgivningen om ophavsret i USA og 
andre lande samt af internationale traktater og 
aftaler om copyright. Oplysningerne om ophavsret 
og copyright må under ingen omstændigheder 
fjernes fra programmet. Intel forbeholder sig ret til, 
når som helst og uden forudgående varsel, at 
foretage ændringer af programmet eller de 
elementer, der refereres til i programmet. Intel er 
dog ikke forpligtet til at yde support på eller at 
opdatere programmet. Medmindre det er 
udtrykkeligt anført, overdrager Intel ingen 
udtrykkelige eller stiltiende rettigheder i henhold til 
Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker 
eller andre immaterielle rettigheder. Programmet 
må kun overdrages, hvis modtageren accepterer 
aftalen i dens fulde omfang, og hvis du ikke 
beholder kopier af programmet.

BEGRÆNSET MEDIEGARANTI. Hvis 
programmet er leveret af Intel på et fysisk medium, 
garanterer Intel, at mediet er uden væsentlige fejl 
og mangler i en periode på halvfems (90) dage 
efter leveringen fra Intel. Hvis en sådan fejl eller 
mangel bliver fundet, skal mediet returneres til Intel, 
der kan vælge at ombytte mediet eller at levere en 
anden kopi af programmet.

INGEN ANDRE GARANTIER.
BORTSET FRA DE VILKÅR OG BETINGELSER, 
DER ER ANFØRT OVENFOR, LEVERES 
PROGRAMMET "SOM DET FOREFINDES" 
UDEN YDERLIGERE UDTRYKKELIGE ELLER 
INDIREKTE GARANTIER AF NOGEN ART, 
HERUNDER GARANTI FOR PROGRAMMETS 
HANDELSMÆSSIGE KVALITET, GARANTI FOR 
AT PROGRAMMET IKKE KRÆNKER ANDRE 
RETTIGHEDER, ELLER AT DET KAN 
BENYTTES TIL BESTEMTE FORMÅL.
Intel yder ingen garanti for og påtager sig intet 
ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden 
af oplysninger, tekst, grafik, links eller andre 
elementer i programmet.

ANSVARSBEGRÆNSNING. INTEL OG INTELS 
LEVERANDØRER KAN PÅ INGEN MÅDE 
TILPLIGTES AT BETALE NOGEN FORM FOR 
ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE 
BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR 
DRIFTSTAB, FORSTYRRELSE AF 
VIRKSOMHED ELLER TAB AF OPLYSNINGER) 
I HENHOLD TIL KRAV, DER FREMSÆTTES 
SOM FØLGE AF BRUGEN AF PROGRAMMET 
ELLER DETS MANGLENDE BRUGBARHED, 
OGSÅ SELV OM INTEL MÅTTE VÆRE 
INFORMERET OM RISIKOEN FOR, AT 
SÅDANNE PROBLEMER KAN OPSTÅ.
I ENKELTE JURISDIKTIONER ER DET IKKE 
TILLADT AT UDELADE ELLER BEGRÆNSE
ERSTATNINGSANSVAR FOR IMPLICITTE 
GARANTIER ELLER TILFÆLDIGE SKADER
SÅ DER ER INGEN GARANTI FOR, AT DENNE
BEGRÆNSING GÆLDER FOR DIG.
DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE 
RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA 
JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

AFTALENS OPHØR. Intel kan til enhver tid 
opsige nærværende aftale, hvis de aftalte vilkår 
og betingelser ikke overholdes. Hvis aftalen 
opsiges, skal programmet destrueres med det 
samme, medmindre alle kopier af programmet 
returneres til Intel.

GÆLDENDE LOVGIVNING. Krav, der rejses i 
henhold til denne aftale, behandles i 
overensstemmelse med den gældende lovgivning 
i Californien, med undtagelse af principperne for 
international privatret og FN-konventionen om 
aftaler vedrørende salg af varer. Programmet må 
ikke eksporteres i modstrid med gældende 
eksportlovgivning og -regulativer. Intel er ikke 
bundet af andre aftaler, medmindre de er skriftlige 
og underskrevet af en tegningsberettiget 
repræsentant for Intel.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR 
AMERIKANSKE MYNDIGHEDER. Programmet 
leveres med begrænsede rettigheder. 
Amerikanske offentlige myndigheders brug, 
mangfoldiggørelse eller offentliggørelse er 
underlagt de begrænsninger, der er anført i 
FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller 
senere. Offentlige myndigheders brug af 
programmet medfører samtidig anerkendelse af 
Intels ejendomsrettigheder til programmet. 
Kontraktsparten eller producenten er Intel 
Corporation, 2200 Mission College Blvd., 
Santa Clara, CA 95052, USA.

--------------------------------------------------------------------------------
TILLÆG "A"
INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE 
(Enkel slutbruger)

VIGTIGT - LÆS AFTALEN IGENNEM, FØR 
PROGRAMMET KOPIERES, INSTALLERES 
ELLER TAGES I BRUG . Programmet eller 
tilhørende materiale (under ét kaldet "programmet") 
må ikke tages i brug eller indlæses, før du har læst 
nedenstående vilkår og betingelser nøje igennem. 
Indlæsning eller ibrugtagning af programmet 
betragtes som din accept af aftalevilkårene. 
Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår, må du 
ikke installere eller bruge programmet.

LICENSAFTALE. Programmet må kopieres over 
på en enkelt computer og benyttes til personlig 
brug. Der må fremstilles én sikkerhedskopi af 
programmet på følgende betingelser:
1. Brug af dette program er ifølge licensaftalen 
   kun tilladt sammen med komponentprodukter 
   fra Intel. Brug af programmet sammen med 
   komponenter, der ikke er fra Intel, er ikke 
   tilladt i henhold til nærværende licensaftale.
2. Programmet må ikke kopieres, ændres, udlejes, 
   sælges, distribueres eller overdrages hverken 
   helt eller delvist på nogen anden måde end 
   angivet i nærværende aftale, ligesom 
   uautoriseret kopiering af programmet heller 
   ikke er tilladt.
3. 2. Reverse engineering, dekompilering og 
   disassemblering af programmet er ikke tilladt.
4. Der må ikke overdrages en underlicens, og 
   programmet må ikke benyttes af flere brugere 
   samtidigt.
5. Programmet kan indeholde software eller 
   anden ejendom tilhørende tredje parts 
   leverandører, hvoraf nogle kan være 
   identificeret i, og licenseret i henhold til, 
   eventuelt vedlagt "license.txt"-fil eller anden 
   tekst eller fil.

EJENDOMS- OG OPHAVSRETTIGHEDER. 
Ejendomsretten til alle kopier af programmet tilhører 
Intel eller Intels underleverandører. Programmet er 
omfattet af lovgivningen om ophavsret i USA og 
andre lande samt af internationale traktater og 
aftaler om copyright. Oplysningerne om ophavsret 
og copyright må under ingen omstændigheder 
fjernes fra programmet. Intel forbeholder sig ret til, 
når som helst og uden forudgående varsel, at 
foretage ændringer af programmet eller de 
elementer, der refereres til i programmet. Intel er 
dog ikke forpligtet til at yde support på eller at 
opdatere programmet. Medmindre det er 
udtrykkeligt anført, overdrager Intel ingen 
udtrykkelige eller stiltiende rettigheder i henhold til 
Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker 
eller andre immaterielle rettigheder. Programmet må 
kun overdrages, hvis modtageren accepterer 
aftalen i dens fulde omfang, og hvis du ikke 
beholder kopier af programmet.

BEGRÆNSET MEDIEGARANTI. Hvis 
programmet er leveret af Intel på et fysisk medium, 
garanterer Intel, at mediet er uden væsentlige fejl 
og mangler i en periode på halvfems (90) dage 
efter leveringen fra Intel. Hvis en sådan fejl eller 
mangel bliver fundet, skal mediet returneres til Intel, 
der kan vælge at ombytte mediet eller at levere en 
anden kopi af programmet.

INGEN ANDRE GARANTIER.
BORTSET FRA DE VILKÅR OG BETINGELSER, 
DER ER ANFØRT OVENFOR, LEVERES 
PROGRAMMET "SOM DET FOREFINDES" 
UDEN YDERLIGERE UDTRYKKELIGE ELLER 
INDIREKTE GARANTIER AF NOGEN ART, 
HERUNDER GARANTI FOR PROGRAMMETS 
HANDELSMÆSSIGE KVALITET, GARANTI FOR 
AT PROGRAMMET IKKE KRÆNKER ANDRE 
RETTIGHEDER, ELLER AT DET KAN 
BENYTTES TIL BESTEMTE FORMÅL. Intel yder 
ingen garanti for og påtager sig intet ansvar for 
nøjagtigheden eller fuldstændigheden af 
oplysninger, tekst, grafik, links eller andre 
elementer i programmet.

ANSVARSBEGRÆNSNING. INTEL OG INTELS 
LEVERANDØRER KAN PÅ INGEN MÅDE 
TILPLIGTES AT BETALE NOGEN FORM FOR 
ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE 
BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR 
DRIFTSTAB, FORSTYRRELSE AF 
VIRKSOMHED ELLER TAB AF OPLYSNINGER) 
I HENHOLD TIL KRAV, DER FREMSÆTTES 
SOM FØLGE AF BRUGEN AF PROGRAMMET 
ELLER DETS MANGLENDE BRUGBARHED, 
OGSÅ SELV OM INTEL MÅTTE VÆRE 
INFORMERET OM RISIKOEN FOR, AT 
SÅDANNE PROBLEMER KAN OPSTÅ. 
I ENKELTE JURISDIKTIONER ER DET IKKE 
TILLADT AT UDELADE ELLER BEGRÆNSE
ERSTATNINGSANSVAR FOR IMPLICITTE 
GARANTIER ELLER TILFÆLDIGE SKADER
SÅ DER ER INGEN GARANTI FOR, AT DENNE
BEGRÆNSING GÆLDER FOR DIG.
DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE 
RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA 
JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

AFTALENS OPHØR. Intel kan til enhver tid 
opsige nærværende aftale, hvis de aftalte vilkår 
og betingelser ikke overholdes. Hvis aftalen 
opsiges, skal programmet destrueres med det 
samme, medmindre alle kopier af programmet 
returneres til Intel.

GÆLDENDE LOVGIVNING. Krav, der rejses i 
henhold til denne aftale, behandles i 
overensstemmelse med den gældende lovgivning i 
Californien, med undtagelse af principperne for 
international privatret og FN-konventionen om 
aftaler vedrørende salg af varer. Programmet må 
ikke eksporteres i modstrid med gældende 
eksportlovgivning og -regulativer. Intel er ikke 
bundet af andre aftaler, medmindre de er skriftlige 
og underskrevet af en tegningsberettiget 
repræsentant for Intel.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR 
AMERIKANSKE MYNDIGHEDER. Programmet 
leveres med begrænsede rettigheder. 
Amerikanske offentlige myndigheders brug, 
mangfoldiggørelse eller offentliggørelse er 
underlagt de begrænsninger, der er anført i 
FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. 
eller senere. Offentlige myndigheders brug af 
programmet medfører samtidig anerkendelse af 
Intels ejendomsrettigheder til programmet. 
Kontraktsparten eller producenten er 
Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., 
Santa Clara, CA 95052, USA.

SLAOEMISV1/RBK/den 21. januar, 2000
************************************************************
************************************************************
Oplysningerne i dette dokument leveres i 
forbindelse med produkter fra Intel. Medmindre det 
udtrykkeligt er anført i INTEL 
PROGRAMVARELICENSAFTALEN i dette 
dokument, giver nærværende dokument ingen 
licens, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, til 
immaterielle rettigheder. Intel påtager sig intet 
ansvar, ud over hvad der udtrykkeligt er 
beskrevet, med hensyn til lignende produkter, i 
dokumentet "Intel's Terms and Conditions of Sale". 
Intel frasiger sig også ethvert ansvar med hensyn 
til direkte eller indirekte garantier i forbindelse med 
salg og/eller brug af produkter fra Intel, herunder 
garantier for at produktet egner sig til et bestemt 
formåler salgbart, at det ikke krænker andre 
patenter, copyright eller andre immaterielle 
rettigheder. Produkter fra Intel er ikke beregnet til 
brug i medicinsk udstyr, redningsudstyr eller 
livsvigtigt udstyr.
************************************************************
Intel Corporation yder ingen garanti for og påtager 
sig intet ansvar for brugen, nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af oplysningerne i dette 
dokument samt programmet, ligesom Intel ikke er 
ansvarlig for at opdatere oplysningerne eller 
programmet. Intel forbeholder sig ret til at foretage 
ændringer i dette dokument eller i programmet 
uden varsel.
************************************************************

* Tredjeparts varemærker og navne tilhører de 
  respektive ejere.

Copyright (c) Intel Corporation, 1998-2000
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.94